Mgr Maciej Żywno

Aktywizacja i organizowanie społeczności lokalnej. Rozwój lokalny oparty na empatii

Wykład odnosi się do obszaru funkcjonowania społeczności lokalnej. Każdy z nas mieszka na danym obszarze, w którym ma interakcje z innymi mieszkańcami,  instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi. W ramach wykładu zajęliśmy się tym, czym jest społeczność lokalna, z jakich elementów się składa, jak wpływa na rozwój mieszkańców. Odnieśliśmy się do obszaru pobudzania empatii względem drugiego człowieka jako elementu umożliwiającego społeczny rozwój jednostki. Założenie, że dobrze zorganizowana społeczność lokalna radzi sobie samodzielnie z wieloma problemami społecznymi zostało pokazane w oparciu o filmy z prowadzonych działań oraz projektów w Polsce.