14.12.2019 – Dr Barbara Dudel

Jak można pomóc dzieciom w uczeniu się matematyki

Wykład zawiera omówienie trzech wątków stanowiących jego istotę. Pierwsze zagadnienie związane jest z charakterem matematyki jako dziedziny wiedzy, krótko zarysowaną jej historią oraz wynikającymi z tego konsekwencjami dla edukacji matematycznej na etapie przedszkola oraz klas 1-3 szkoły podstawowej. Kolejna kwestia dotyczy rozwoju umysłowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - możliwości i potrzeb w kontekście rozwijania ich myślenia matematycznego. W trzeciej części spotkania przedstawione są propozycje wspierania dzieci w procesie nabywania kompetencji matematycznych.