Akademia Trzeciego Wieku

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w Akademii Trzeciego Wieku. Jest to specjalny program działań edukacyjnych adresowany do osób 60+, zwłaszcza tych, które dotychczas nie uczestniczyły w takim przedsięwzięciu.

Akademia Trzeciego Wieku to nowe możliwości poszerzania granic Państwa umiejętności i wiedzy oraz pogłębiania wiary w siebie.

Dojrzałość to nowe możliwości!Akademia Trzeciego Wieku

Obserwujemy upowszechniający się model aktywnego przeżywania wieku emerytalnego, którego podstawę stanowi świadomość faktu, że samorozwój człowieka może dokonywać się na każdym etapie jego życia. Dojrzałość jest doskonałym na to momentem. Aby móc korzystać z własnego potencjału, należy mieć możliwość jego odkrywania, co umożliwi Państwu Akademia Trzeciego Wieku.

Proponujemy wykłady i warsztaty, które będą okazją do rozwijania pasji, wzbogacania wiedzy, doskonalenia umiejętności, zdobywania nowych kompetencji oraz zapobiegania wykluczeniu w różnych sferach. Systematyczne spotkania pozwolą również na nawiązanie nowych znajomości, jak też pobudzą Państwa aktywność kulturalną, zwłaszcza w ramach cyklu koncertów muzyki dawnej, odwołujących się do historycznej kultury Rzeczpospolitej. Uatrakcyjnieniem naszej oferty będą także wycieczki edukacyjne, których celem będzie lepsze poznanie kultury naszego regionu Pogranicza.

Projekt realizowany jest przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Trzecia Misja Uczelni”. Poprzez ten projekt Uniwersytet w Białymstoku będzie realizować ideę społecznej odpowiedzialności nauki i dążyć do wykorzystania potencjału uczelni do rozwoju lokalnych społeczności.