Dr hab. Katarzyna Borawska-Kalbarczyk,

„Życie ucyfrowione – bezpieczeństwo  i zagrożenia funkcjonowania człowieka w świecie nowych technologii”

Tematem referatu będzie analiza sposobu funkcjonowania współczesnych ludzi świecie mediów cyfrowych, które kształtują ich styl życia i silnie determinują sposób poznawania świata, komunikowanie się, nawiązywanie relacji, rozrywkę czy uczenie się. W wystąpieniu przedstawione będą wybrane zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania technologii cyfrowych oraz wskazane sposoby odpowiedzialnego i bezpiecznego  korzystania z przestrzeni wirtualnej.

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk – doktor habilitowana nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesor uczelni w Katedrze Studiów Społecznych i Edukacyjnych, Zakładzie Dydaktyki Ogólnej Wydziału Nauk o Edukacji na Uniwersytecie w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe łączą obszary edukacji informacyjnej, pedagogiki medialnej i dydaktyki ogólnej. W pracach badawczych szczególnie koncentruje się na problematyce kompetencji informacyjnych (information literacy) uczniów w kontekście zjawiska nadmiaru informacji, procesach rozwijania kompetencji informacyjnych, bada także sposoby, uwarunkowania i skutki użytkowania technologii cyfrowych przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Zajmuje się również analizą szkolnego środowiska uczenia i kierunków jego modernizacji się oraz przemian edukacji związanych z rozwojem cywilizacji informacyjnej. Autorka ponad 80 artykułów naukowych z zakresu problematyki kompetencji informacyjnych młodzieży, analizy procesu kształcenia i jego wielorakich uwarunkowań oraz kondycji jednostki na tle przemian społeczeństwa informacyjnego. Wieloletni uczestnik cyklicznych konferencji z problematyki pedagogiki medialnej, członek Zespołu Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.