Dr Agata Butarewicz-Głowacka,

„Wolontariat i mentoring w polityce społecznej”

Uczestnicy zajęć zdobyli informacje na temat wolontariatu i mentoringu społecznego w Polsce i na świecie. Poznali specyfikę funkcjonowania organizacji pozarządowych w świetle polskiego prawa. Wykład składał się z trzech części, w
pierwszej uczestnicy zostali wprowadzeni w działalność trzeciego sektora w Polsce. Poznali także kondycję organizacji pozarządowych w Polsce w 2018 roku na podstawie Raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor. Dowiedzieli się również o dwóch podstawowych formach prawnych prowadzenia działalności społecznej – stowarzyszeniach i fundacjach. W drugiej części spotkania słuchacze poznali założenia pracy wolontarystycznej. Zdobyli informacje o zaangażowaniu w wolontariat w Polsce i na świecie w świetle wyników badań. Dowiedzieli się również o specyficznym rodzaju wolontariatu zagranicznego jakim jest Wolontariat Europejski w ramach programu Erasmus+. W trzeciej części wykładu uczestnicy poznali specyfikę relacji mentoringowej, programy mentoringowe, a także badania dotyczące tej problematyki. Ponadto słuchacze dowiedzieli się również o możliwościach zaangażowania się w wolontariat w środowisku lokalnym.

Uczestnicy zajęć zdobyli informacje na temat wolontariatu i mentoringu
społecznego w Polsce i na świecie. Poznali specyfikę funkcjonowania organizacji
pozarządowych w świetle polskiego prawa. Wykład składał się z trzech części, w
pierwszej uczestnicy zostali wprowadzeni w działalność trzeciego sektora w Polsce.
Poznali także kondycję organizacji pozarządowych w Polsce w 2018 roku na podstawie
Raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor. Dowiedzieli się również o dwóch podstawowych
formach prawnych prowadzenia działalności społecznej – stowarzyszeniach i
fundacjach. W drugiej części spotkania słuchacze poznali założenia pracy
wolontarystycznej. Zdobyli informacje o zaangażowaniu w wolontariat w Polsce i na
świecie w świetle wyników badań. Dowiedzieli się również o specyficznym rodzaju
wolontariatu zagranicznego jakim jest Wolontariat Europejski w ramach programu
Erasmus+. W trzeciej części wykładu uczestnicy poznali specyfikę relacji
mentoringowej, programy mentoringowe, a także badania dotyczące tej problematyki.
Ponadto słuchacze dowiedzieli się również o możliwościach zaangażowania się w
wolontariat w środowisku lokalnym.