Dr Łukasz Kalisz
Odrobina dobra wszystko naprawi. Refleksje na temat salezjańskiego sytemu wychowawczego

Tematyka wykładu nawiązuje do jednego z haseł propagowanych przez założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego – Księdza Jana Bosko (1815-1888). Treści wykładu są związane z życiem Jana Bosko, ze szczególnym uwzględnieniem jego pracy pedagogicznej z młodzieżą, wśród której możemy wyróżnić takie grupy jak: młodzi robotnicy, więźniowie, migranci, sieroty, analfabeci, przestępcy. Uczestnicy spotkania poznają główne założenia salezjańskiego systemu pedagogicznego zwanego systemem prewencyjnym lub uprzedzającym, gdyż działania wychowawcze miały za zadanie uprzedzić negatywny wpływ środowiska na dziecko. Wśród założeń systemu prewencyjnego duże znaczenie ma zasada „dobroci” (z języka włoskiego amorevolezza). Słuchacze poznają genezę tej reguły oraz jej zastosowanie we współczesnych placówkach salezjańskich w Polsce.