Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytet w Białymstoku
Muzeum Pamięci Sybiru – największa muzealna inwestycja na wschód od Wisły

Muzeum Pamięci Sybiru jest wyjątkowym miejscem. Wynika z tragicznych doświadczeń polskich obywateli zesłanych i deportowanych na Sybir oraz osadnictwo Polaków w Rosji i ZSRR. Jest to miejsce, którego zakres działania jest niezwykle bogaty. Gromadzenie, ochrona i udostępnianie zbiorów dokumentujących losy Sybiraków, prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wiedzy związanej z tematyką zesłań, deportacji i losów Polaków na Sybirze oraz na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej, wystawy tematyczne, spotkania, filmy, działalność wydawnicza to tylko wybrane watki podejmowane podczas wykładu przez prof. Wojciecha Śleszyńskiego, dyrektora Muzeum.
Szerzej: www.sybir.bialystok.pl/pl/budujemy/idea-powstania-1.html