Prof. dr hab. Elwira Kryńska
Budowanie podstaw polskiej państwowości w różnej przestrzeni politycznej XX wieku – na przykładzie działalności Polskiego Białego Krzyża i kobiet-żołnierzy skazanych za patriotyzm

Działalność Polskiego Białego Krzyża (1918- 1961) długo oczekiwała na rozpoznanie i opis z powodu dyskredytowania okresu II Rzeczypospolitej przez władze PRL. W ramach wykładu ATW autorka prezentuje podstawy kształtowania się polskiej państwowości m.in. w oparciu o bogatą działalność Polskiego Białego Krzyża, stowarzyszenia powołanego przez Ignacego Jana Paderewskiego oraz jego żonę Helenę.
Gromadzenie odzieży dla dzieci polskich uchodźców, dla Polaków przebywających w więziennych szpitalach, prowadzenie innych akcji charytatywnych, imprez kulturalnych dla Polaków na obczyźnie, działalności oświatowej, które stały się ogniskami kultury dla Polaków na emigracji (w Europie i w Stanach Zjednoczonych). Znacząca rolę w jego zróżnicowanych działaniach odegrały kobiety. Ich doświadczenia, a zwłaszcza losy kobiet – żołnierzy skazanych za patriotyczne działania zostały szczególnie podkreślone.