Mgr Katarzyna Dziedzik – Rzecznik Prasowy UwB
SENIORZY I MEDIA

  • rola mediów we współczesnym społeczeństwie
  • najważniejsze dla rozwoju masowej komunikacji fakty - w ujęciu historycznym
  • specyfika różnych typów mediów: prasy, radia, telewizji, internetu
  • tematyka senioralna w mediach i media tworzone przez / dla seniorów - analiza przykładów
  • współpraca z mediami na przykładzie nagrań telewizyjnych - ćwiczenie z udziałem słuchaczy.