Prof. dr hab. Edward Kulikowski
Styl koncertujący w muzyce Antonio Vivaldiego

Na czym polega fenomen muzyki Antonio Vivaldiego i jej popularności? Profesor Edward Kulikowski spośród utworów sakralnych, kameralnych, oper szczególną uwagę zwraca na utwory i styl koncertujący tego kompozytora. Tym bardziej, że popularność jego utworów wykracza poza świat muzyki klasycznej, nie tylko w „Czterech porach roku”. Przyjmuje się, że Vivaldi skomponował ok. 500 koncertów. Wyjątkowość stylu, zmysł orkiestracyjny, inwencja melodyczna i oryginalność to tylko wybrane cechy utworów. Przybliżenie ich specyfiki jest głównym celem wykładu.