Dr hab., prof. UwB Janina Uszyńska-Jarmoc
Obudzić kreatywność – nigdy za późno, a zawsze warto! Ale, jak to zrobić?

Treści wykładu zostały podzielone na trzy części – tak jak wskazuje tytuł tego wykładu. W pierwszej części wyjaśniono znaczenia naukowe pojęcia kreatywność, przedstawiono także sposoby definiowania kreatywności i twórczości przez wybitnych twórców nauki, sztuki, kultury. Pokazano także potoczne sposoby rozumienia tych pojęć przez dzieci, młodzież i ludzi dorosłych. W tej części wskazano na korzyści rozwojowe, edukacyjne i zawodowe bycia kreatywną osobą - w ujęciu elitarnym i egalitarnym. W części drugiej wykazano - na podstawie badań naukowych - że kreatywność jest takim zespołem cech intelektualnych i charakterologicznych, które niezależnie od wieku człowieka dość łatwo poddają się stymulacyjnym zabiegom edukacyjnym. W części trzeciej wykładu pokazano przykłady różnych zadań i ćwiczeń, które mogą być stosowane w pracy indywidualnej lub zespołowej nad rozwijaniem kreatywności. Kilka ćwiczeń przeprowadzono ze Słuchaczami w ramach tej części wykładu, który przybrał charakter interaktywny.