Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz:
Kultura – wielokulturowość – tożsamość

Coraz częściej zapomina się o tym, że wprawdzie każdy zamieszkuje w społeczności lokalnej, to równocześnie żyje w wielkiej wspólnocie ludzkiej. Wiedza o innych kulturach uświadamia nam, że to co uznajemy u siebie za naturalne i normalne jest wynikiem konwencji i przyjętych zwyczajów. Jeśli nie dokonujemy krytycznych analiz, refleksyjnych wyborów spośród różnych możliwości, nie realizujemy edukacji pobudzającej krytyczne myślenie, zamykamy się na drugiego człowieka. Celem wykładu jest wskazanie ścisłego powiązania tożsamości współczesnego człowieka z kulturą. W obliczu wielokulturowości zwracam szczególną uwagę na konieczność edukacji międzykulturowej, pozwalającej na komunikację i dialog.