Prof. dr hab. Mirosław Sobecki (Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji)
Komunikacja międzykulturowa w wymiarze religijnym

Celem wykładu jest zaprezentowanie zróżnicowania kulturowego współczesnego świata na tle intensywnych przemian początku XXI wieku. W szczególności chodzi o wskazanie na powiązania między kulturami w wymiarach narodowym i religijnym oraz ukazanie potencjalnych zagrożeń w komunikacji związanych z brakiem elementarnej wiedzy i refleksyjności. Podczas wykładów zostanie podkreślony lokalny kontekst zróżnicowania kulturowego.