Dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB
Historia sztuki w trzech odsłonach:
1) Katedra gotycka i mistyka światła,
2) Malarstwo impresjonistów,
3) U źródeł architektury nowoczesnej

Prezentacja trzech istotnych zjawisk w sztuce europejskiej, z których każde posłużyło za obiekt analizy opartej na innej metodzie badawczej stosowanej w historii sztuki. Problem katedr gotyckich i mistyki światła stał się tu obiektem analizy ikonologicznej, zapoczątkowanej przez Aby'ego Warburga i Erwina Panofsky'ego. Malarstwo impresjonistów zaprezentowano wraz z metodą analizy stylistycznej, jaką propagował George Kubler. Natomiast źródła architektury nowoczesnej zostały ukazane w kontekście krytycznej teorii kultury nowoczesnej. Wypada zastrzec, iż wszystkie tytułowe "trzy odsłony" historii sztuki miały charakter popularny, dostosowany do charakteru programu, w ramach którego wykłady były realizowane.