Dr Marcin Kolemba
Psychologia pozytywna – implikacje dla codziennych doświadczeń

W ramach wykładu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi koncepcjami wypracowanym w nurcie psychologii pozytywnej. Psychologia pozytywna jako dziedzina koncentrująca się na mocnych stronach jednostki, kładąca nacisk na wzmacnianie sił charakteru i cnót każdego człowieka. W założeniach psychologia pozytywna ma dostarczać wiedzy i umiejętności przydatnych w osiąganiu, wzmacnianiu i utrzymywaniu poczucia szczęścia, które jest uniwersalnym kulturowo celem każdej jednostki. W trakcie wykładu skoncentrowano się na sposobach osiągania dobrostanu psychicznego i ćwiczeniach wypracowanych w nurcie psychologii pozytywnej wspierających dobrostan i wzmacniających subiektywne poczucie szczęścia.