Dr Monika Zińczuk

Sztuka efektywnego i ustawicznego uczenia się

Forma zajęć: wykłady /warsztaty (8-10 godz.)

Opis merytoryczny:
Proponowana problematyka uświadomi możliwości wykorzystania naturalnego potencjału w procesie uczenia się. Tematyka zajęć podkreśli rolę ustawicznego i całożyciowego procesu uczenia się. Warsztaty wdrożą do treningu umysłu poprzez poznanie sekretów pamięci doskonałej oraz wybranych technik pamięciowych. Uczestnicy poznają indywidualne właściwości pracy umysłowej, zdolności i motywacji do uczenia się. Rozwiną umiejętności w zakresie diagnozowania własnego stylu uczenia się i doboru odpowiednich sposobów ułatwiających przyswajanie i przypominanie treści oraz tworzenia środowiska sprzyjającego efektywnej nauce. Zajęcia związane będą także z neurodydaktycznymi aspektami działania mózgu w procesie uczenia się.

Przykładowe proponowane zagadnienia:

  • Uczenie się przez całe życie - idea i realizacja (warunki, perspektywy, szanse i wyzwania)
  • Podstawy skutecznego uczenia się (zasady, cechy, efekty)
  • Organizacja efektywnego środowiska uczenia się (tworzenie warsztatu pracy, warunki uczenia się, planowanie pracy umysłowej, motywacja)
  • Pamięć i jej rola w procesie uczenia się (korzyści ćwiczenia pamięci, trening umysłu, ćwiczenia w zapamiętywaniu)
  • Stres i jego wpływ na proces uczenia się (emocje w uczeniu się, podłoże stresu, objawy, metody radzenia sobie ze stresem, techniki relaksacyjne)
  • Neurodydaktyka –uczenie się przyjazne mózgowi
  • Strategie uczenia się i preferencje wykorzystywania półkul mózgowych (ćwiczenia praktyczne)
  • Określenie preferowanego stylu uczenia się z wykorzystaniem zmysłów (charakterystyka, diagnoza własnego stylu)
  • Mnemotechniki - techniki pamięciowe (charakterystyka, ćwiczenia w zastosowaniu)