MODUŁ 2

Tytuł warsztatu: Rozwijanie twórczego potencjału człowieka
Opis warsztatu: Uczestnicy zajęć poznają różne strategie twórczej, niestandardowej autoprezentacji, będą mieli możliwość spojrzenia na siebie, swoje zdolności i umiejętności z różnych oryginalnych perspektyw. Efektem zajęć będzie opracowanie mapy indywidualnego i grupowego twórczego potencjału oraz projektu pracy nad własnymi zasobami rozwojowymi. W ramach zajęć wykorzystane będę metody dydaktyki twórczości rozwijające zdolności i umiejętności twórczego myślenia, dzięki czemu seniorzy otrzymają konkretne narzędzia dydaktyczne które będą mogli wykorzystać w życiu codziennym do rozwijania swojej kreatywności, wewnętrznych twórczych zasobów oraz pracy nad swoimi kompetencjami komunikacyjnymi.

Krótki biogram osoby prowadzącej zajęcia
Beata Kunat: Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności (licencja trenerska: Superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, 2017). Autorka publikacji naukowych z obszaru pedagogiki twórczości i pedagogiki zdolności m.in. „Spełnieni, ale niedoceniani”. Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki (2016). Współautorka książek Sukcesy uczniów zdolnych. Fakty-narracje-interpretacje (2014); Zdolny ale jak? (Auto)diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów (2015); Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień ucznia (2018). Współredaktorka z J. Uszyńską-Jarmoc monografii Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka (2015). Redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce twórczości i kreatywności człowieka. Jest autorem programów rozwijania twórczego potencjału człowieka. Prowadziła wiele warsztatów artystyczno-edukacyjnych oraz treningów twórczości dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (m.in. w ramach grantu Białostockie Talenty XXI wieku, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF, 2017). Od 2013 roku współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wysokiem Mazowieckiem (prowadziła zajęcia dydaktyczne z seniorami dotyczące m.in.: pasji, kreatywności jako zasobów rozwojowych człowieka).