Warsztat: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w rodzinie
Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję poznać stosowane przez siebie strategie w podejściu do sytuacji konfliktowych w rodzinie. Omówione będą mocne i słabe strony stosowanych strategii ze zwróceniem uwagi na to, co można zmodyfikować, aby pojawiające się sytuacje konfliktowe rozwiązywać w sposób zadowalający wszystkich członków rodziny. Zostanie zwrócona szczególna uwaga na relacje pomiędzy pokoleniem seniorów, a ich dziećmi i wnukami.

  1. Strategie rozwiązywania konfliktów
  2. Sytuacje konfliktowe w rodzinie. Uświadomienie sobie okoliczności i przyczyn
  3. Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów w rodzinie

Biogramy:

Dakowicz Lidia – doktor, socjolog, pedagog. Pracuje w Katedrze Teorii Wychowania i Antropologii Pedagogicznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania dotyczące aksjologii i wychowania w rodzinie. Wydała m.in. monografię: Świat wartości przyszłych nauczycieli. Studium socjologiczne na podstawie badań studentów specjalizacji nauczycielskiej Uniwersytetu w Białymstoku (2006). Jest współautorką raportu z badań: Świadomość wychowawcza białostockich rodzin (2013).

Dakowicz Andrzej – doktor, psycholog. Pracuje w Zakładzie Psychologii Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prowadzi badania z zakresu uwarunkowań psychologicznych rozwoju człowieka, funkcjonowania w małżeństwie i rodzinie. Wydał m.in. monografie: Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji (2000) oraz Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego (2014).