Dr Łukasz Kalisz (Katedra Historii i Teorii Wychowania)

Propozycja tematu warsztatu 6 h:
„Inspiracje do pracy z dziećmi i młodzieżą na podstawie wybranych systemów wychowawczych ostatniego stulecia”

Tematyka warsztatu będzie dotyczyła dobrych praktyk w pracy wychowawczej. W trakcie zajęć zostaną omówione systemy wychowawcze, które zmieniły podejście do dziecka i uwzględniły jego potrzeby i zainteresowania. Słuchacze będą mogli się dowiedzieć o wybranych pedagogach działających w XX wieku, których dokonania i publikacje mogą być aktualne we współczesności. W szczególności zostaną rozwinięte takie systemy jak skauting Roberta Baden Powella oraz pedagogika serca Wasyla Suchomlińskiego.