dr Karol Kowalczuk - Internet dla seniora - podstawowe informacje o sieci

Internet jest medium, które stanowi kwintesencję dzisiejszego cyfrowego świata. Jest on traktowany jak zaawansowane narzędzie, które niezwykle ułatwia funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie. Jednak, aby skutecznie wykorzystać jego potencjał należy posiadać odpowiednią wiedzę na jego temat i określone cyfrowe kompetencje. W dobie szybkich zmian technologicznych największym problemem dla osób urodzonych w erze przedcyfrowej staje się obecnie e-wykluczenie.
Celem warsztatów jest przedstawienie ogólnej charakterystyki i filozofii Internetu, a w dalszej perspektywie ukazanie praktycznych możliwości jego zastosowania w wielu sferach życia. Rezultatem tego będzie nabycie określonych cyfrowych kompetencji pozwalających na szerokie wykorzystanie zasobów sieci i jej swobodną eksplorację.

Proponowane zagadnienia:

 1. Różnice między cyfrowym, a analogowym światem:
  • media tradycyjne i nowe media
  • charakterystyka hipertekstu
 2. Jak wyszukiwać informacje w sieci?
  • zasada działania i obsługa strony internetowej
  • zasady działania wyszukiwarki internetowej
 3. Różne sposoby komunikacji z wykorzystaniem sieci
  • charakterystyka e-maili, wideo czatów, komunikatorów
  • charakterystyka mediów społecznościowych
 4. Edukacja i informacja w Internecie:
  • serwisy informacyjne, strony tematyczne, blogi
  • wyszukiwanie materiałów edukacyjnych w sieci
 5. Zakupy bez wychodzenia z domu
  • zasady funkcjonowania sklepów internetowych
  • charakterystyka najpopularniejszych serwisów zakupowych
 6. Planowanie podróży
  • wyszukiwanie połączeń i kupno biletów
  • internetowe mapy
 7. Strony usługowe
  • korzystanie z bankowości internetowej
  • e-urzędy
 8. Rozrywka w Internecie
  • wyszukiwanie muzyki, filmów i zdjęć
 9. Zagrożenia w Internecie
  • charakterystyka zagrożeń jakie można znaleźć w Internecie
  • bezpieczeństwo danych

Biogram:
Karol Kowalczuk, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogiki, asystent w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zainteresowania koncentrują się wokół problematyki szerokiego zastosowania technologii cyfrowych w procesie kształcenia. W szczególności zaś wykorzystania potencjału komercyjnych gier komputerowych w procesie edukacyjnym jako innowacyjnego narzędzia dydaktycznego. Autor książki „Edukacja w pikselach. Gry komputerowe w procesie kształcenia” oraz kilkudziesięciu publikacji poruszających tematykę wykorzystania nowych technologii w procesie dydaktycznym.