Prof. dr hab. Mirosław Sobecki
Internet jako źródło i narzędzie w poszukiwaniach rodzinnych korzeni

Warsztat ma posłużyć do zainteresowania problematyką genealogiczną w kontekście wzmacniania więzi rodzinnych i pogłębiania świadomości historycznej.
Celem warsztatów jest zapoznanie z możliwościami tworzenia drzewa przy użyciu znanego portalu Myheritage oraz utworzeniu własnego drzewa.
Drugim celem jest zapoznanie z podstawowymi kwestiami dotyczącymi pracy z aktami metrykalnymi dostępnymi w Internecie.

W ramach „Akademii Trzeciego Wieku”

 1. Kulturowe konteksty zainteresowania przeszłością, w tym przeszłością rodziny
 2. Genealogia jako rodzaj aktywności ludzi w różnym wieku
  1. Genealogia jako przestrzeń wzbogacania relacji wewnątrzrodzinnych
  2. Wolontariat genealogiczny
 3. Portal Myheritage i jego możliwości w budowaniu drzewa genealogicznego
  1. Struktura portalu
  2. Wprowadzane dane i ich znaczenie w wyszukiwaniu
  3. Fotografie rodzinne – umieszczanie i opracowywanie
 4. Struktura i specyfika aktów metrykalnych
 5. Najbardziej znane portale genealogiczne oferujące zindeksowane zasoby metrykalne (Geneteka i portale lokalne)
 6. Ćwiczenie w tworzeniu własnego drzewa genealogicznego

Biogram:

Mirosław Sobecki - profesor zwyczajny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzieciństwo spędził na Pomorzu Gdańskim, jednak większość życia związał z północnym Podlasiem. Różnorodność kulturowa obydwu regionów zdecydowała o jego zainteresowaniach naukowych. W pracy badawczej koncentruje się na styku edukacji i kultury rozumianej semiotycznie. Szczególnie skupia
się na roli, jaką w procesie edukacyjnym odgrywają przestrzeń religijna i etniczna w kształtowaniu tożsamości zarówno jednostek, jak i społeczności. Od 2012 roku Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB. W kadencji 2016/2020 członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, również członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W latach 2011- 2016 Kierownik Zakładu Pedagogiki
Społecznej, od 2016 roku Kierownik Zakładu Komunikacji Międzykulturowej na Wydziela Pedagogiki i Psychologii UwB.