Dr Anna Józefowicz

Temat warsztatów: Bliskie spotkania pierwszego stopnia z baśnią, przypowieścią, dla seniorów i ich wnuków opowieścią

6 x 45 min
Plan zajęć:

  1. Wspominamy ukochane lektury dzieciństwa
  2. O czym dziś można czytać wnukom – przykłady najnowszej polskiej literatury
  3. Próby analizy wybranych baśni, przypowieści, opowieści z różnych stron świata
  4. Teatrzyk Kamishibay i bajki z Podlasia

Opis merytoryczny:

Celem warsztatów będzie zaprezentowanie, analiza i interpretacja różnych gatunków literackich- baśni, przypowieści, bajek z różnych stron świata oraz regionu. Wybrane utwory są cennym źródłem wiedzy w różnych wymiarach życia ludzkiego, ze względu na ich wartość społeczną, wychowawczą, poznawczą, literacką. Wybrane opowieści nade wszystko będą służyły refleksji, rozwijaniu wrażliwości społecznej i emocjonalnej. Wybrałam opowieści poruszającej egzystencjalne tematy m.in. miłości, nadziei, odpowiedzialności, choroby, śmierci, wojny, które równie dobrze mogą być lektura dziadków jak i ich wnuków. Warsztaty będą miały charakter aktywnych dyskusji. Uczestnicy będą mieli okazję podzielić się swoimi przeżyciami, wspomnieniami z lektur dla nich ważnych, ale też poznać ciekawe formy pracy z książką m.in. przy wykorzystaniu Teatrzyku Kamishibay.