Dr Marcin Kolemba

Warsztaty z zakresu psychologii pozytywnej i asertywnej komunikacji 
Celem warsztatów będzie poprawa dobrostanu uczestników szkolenia i zwiększenie ich satysfakcji z relacji w otoczeniu społecznym. W trakcie warsztatu kształtowana będzie postawa asertywna w relacjach z innymi, poprzez rozwijanie wybranych kompetencji z obszaru asertywności. Uczestnicy poznają także ćwiczenia z obszaru psychologii pozytywnej ukierunkowane na poprawę subiektywnego dobrostanu, nauczą się zasad efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz nauczą się zarządzać relacjami w obrębie swojej sieci społecznej.

Biogram:
Marcin Kolemba - Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, sztuki negocjacji oraz mediacji. Praktyk Programowania Neuro-Lingwistycznego. Trener biznesu – prowadzi szkolenia z zakresu efektywnego komunikowania się, asertywności, negocjacji handlowych, rozwiązywania konfliktów, pracy w grupie. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych to psychologia społeczna i psychologia pozytywna.