Warsztat Fotograficzny
Uczestnicy warsztatu poznają podstawowe aspekty fotografii: czas, przysłona, iso, fotografowanie z różnymi obiektywami, praca z histogramem, balans bieli. Poznają również podstawowe aspekty kompozycji fotograficznej, a także różne typy fotografii: portret, fotografia krajobrazu, fotografia architektury, zdjęcia z długim czasem naświetlania, "malowanie światłem", "ruch zamrożony". Na zaliczenie przedmiotu uczestnicy będą musieli wykonać samodzielny projekt fotograficzny, na przykład: reportaż, cykl portretów, podcast.

Biogram:
Tomasz Adamski – pracownik Wydziału Pedagogiki i psychologii oraz Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki. Zainteresowania naukowo badawcze związane są z kulturoznawstwem, nauką o sztuce, filmoznawstwem, a na poziomie bardziej szczegółowym z kinematografią skandynawską, a szczególnie kinem szwedzkim. Jestem również autorem wielu filmów realizowanych w Polsce i zagranicą (m.in. Sudan Południowy, Turcja, Kazachstan, Rosja, Gruzja, Stany Zjednoczone, Białoruś, Łotwa, Litwa).Jestem również animatorem kultury związanym z białostockim środowiskiem filmowym, jak również autorem licznych prelekcji popularyzujących wiedzę filmoznawczą oraz artykułów naukowych związanych z tą tematyką.