Koncert dedykowany jest zasługującemu na szczególną uwagę kompozytorowi - o. Damianowi Stachowiczowi, związanemu z zakonem pijarów. Jego niedawno odkryte dzieła wokalno - instrumentalne są świadectwem wyjątkowej biegłości warsztatowej i bardzo dobrej orientacji kompozytora w obowiązujących wówczas konwencjach, a zwłaszcza w tradycjach muzyki włoskiej. Niejednokrotnie odnajdujemy w nich inspiracje osiągnięciami barokowej retoryki muzycznej, która sprawia, iż jego muzyczna interpretacja sakralnych tekstów uzyskuje bardzo sugestywną ilustrację poszczególnych słów i zdań. W programie koncertu znajdą się jego kompozycje o charakterze koncertującym: "Veni Consolator" oraz unikat wśród zachowanych zabytków muzyki polskiej:"Missa Requiem". Program uzupełnią "Psalmy Nieszporne" przeznaczone na zespół wokalny i orkiestrę. Wykonawca: białostocki Zespół Muzyki Dawnej Diletto.