Koncert poświęcony będzie muzyce instrumentalnej, która dopiero w czasach baroku zyskała sobie niezależną pozycję wobec muzyki wokalnej. Oprócz rozwoju form muzycznych tj. jak concerto grosso czy koncerty solowe, to także dynamiczny rozwój instrumentów, ukierunkowany na zaspokojenie oczekiwań pojawiających się wówczas uznanych wirtuozów swoich instrumentów. W ramach tego koncertu szczególną uwagę chcemy poświęcić skrzypcom i koncertom nań przeznaczonym. Pragniemy ukazać ten aspekt muzyki barokowej w twórczości trzech Mistrzów, tworzących w różnych częściach Europy, co niewątpliwie wpłynęło na charakterystyczny rys ich kompozycji. Koncert rozpocznie Koncert a - moll BWV 1041 J.S. Bacha, następnie usłyszymy Koncert B dur HWV 288 G. F. Handla. W finale zabrzmią zaś kompozycje A. Vivaldiego ze zbioru "La Stravaganza. Partie solowe wykona Martyna Pastuszka - kierownik artystyczny OH! (Orkiestry Historycznej) z Katowic. Towarzyszyć jej będą muzycy orkiestry Zespołu Muzyki Dawnej DILETTO.