Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB (Prodziekan ds. Nauki, Wydział Nauk o Edukacji, UwB)
Potencjał wieku senioralnego a edukacyjne wyzwania współczesnego świata

Podjęta problematyka dotyczy przede wszystkim ukazania aktualnego postrzegania wieku starszego we współczesnym świecie przez pryzmat potencjału wieku. Opiera się na holistycznym spojrzeniu na rolę i znaczenie samorozwoju człowieka w toku całego jego życia. Nowe oblicze współczesnego świata determinuje nowe oblicza starzenia się człowieka. Dlatego wyzwaniem społecznym (w tym edukacyjnym) jest zapobieganie wykluczeniu osób starszych przez przeciwdziałanie barierom utrudniającym im funkcjonowanie w zmieniającym się świecie. Jest to także aktywizowanie i edukowanie osób 60+, czyli uwzględnianie potrzeb i preferencji, jak też efektywne podtrzymywanie lub pobudzanie ciekawości świata, odkrywanie nowych zainteresowań bądź umiejętności.