docx14.04.2019 Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB, „Potencjał wieku senioralnego a edukacyjne wyzwania współczesnego świata”

docx11.05.2019 Dr Tomasz Adamski, „Dlaczego kochamy amerykańskie kino? Perspektywa historyczna”

docx12.05.2019 Dr Marcin Kolemba, „Psychologia pozytywna - implikacje dla codziennych doświadczeń”

docx25.05.2019 Dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB, „Historia sztuki w trzech odsłonach: 1) Katedra gotycka i mistyka światła, 2) Malarstwo impresjonistów, 3) U źródeł architektury nowoczesnej”

docx9.06.2019 Prof. dr hab. Mirosław Sobecki, „Komunikacja międzykulturowa w wymiarze religijnym”

doc16.06.2019 Dr Artur Konopacki, „Tatarzy jako element mozaiki wielokulturowego pogranicza”

docx30.06.2019 Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, „Kultura – wielokulturowość – tożsamość”

doc1.09.2019 Dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, „Obudzić kreatywność... nigdy za późno, a zawsze warto!”

docx15.09.2019 Prof. dr hab. Edward Kulikowski, „Styl koncertujący w muzyce Antonio Vivaldiego”

docx28.09.2019 Mgr Katarzyna Dziedzik (Rzecznik Prasowy UwB), „Seniorzy i media”

docx5.10.2019 Prof. dr hab. Elwira Kryńska, „Budowanie podstaw polskiej państwowości w różnej przestrzeni politycznej XX wieku – na przykładzie działalności Polskiego Białego Krzyża i kobiet-żołnierzy skazanych za patriotyzm”

13.10.2019 Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński, „Muzeum Pamięci Sybiru – największa muzealna inwestycja na wschód od Wisły”

docx20.10.2019 Dr Łukasz Kalisz, „ Odrobina dobra wszystko naprawi. Refleksje na temat salezjańskiego sytemu wychowawczego”