Christianitas to określenie cywilizacji europejskiej w czasach, gdy chrześcijaństwo było powszechnie uznawane za podstawowy wyróżnik tożsamości kulturowej Europy. Christianitas charakteryzuje się tym, że jest jednym światem a przeciętny obywatel Christianitas myśli kategoriami uniwersalnymi. Okres świąteczny jest czasem szczególnym dla wszystkich ludzi. Poprzez wykonanie kolęd pochodzących z wielu regionów Europy zechcemy ukazać wartości, które łączyć mogą również dzisiaj. Podczas koncertu zostaną wykonane kolędy z najstarszych źródeł średniowiecznej Europy. Niektóre kolędy zostaną wykonane z udziałem instrumentów dawnych tj. lira korbowa, psalterium i lutnia. Koncert wykona białostocki Męski Zespół Śpiewaczy Schola Gregoriana Sancti Casimiri.