Program koncertu prezentuje w sposób poinformowany historycznie pieśni autorstwa Franciszka Karpińskiego z wydanego w 1792 roku w Supraślu zbiorku Pieśni Nabożne. To właśnie w tym zbiorku po raz pierwszy ukazała się drukiem najsłynniejsza kolęda Bóg się rodzi. Koncert przybliża postać poety poprzez czytane fragmenty jego pamiętników a do śpiewu kilku z Pieśni zaproszona będzie publiczność, która otrzyma teksty - z wydanych w 1792 w Supraślu Pieśni Nabożnych Fr. Karpińskiego. Koncert wykona białostocki Męski Zespół Śpiewaczy Schola Gregoriana Sancti Casimiri.