W ramach koncertu zostanie zaprezentowana jedna z najwspanialszych kompozycji angielskiego mistrza Henry’ego Purcella Oda na dzień św. Cecylii - „Hail, Bright Cecilia!” W swoim dziele, ten niekwestionowany geniusz epoki baroku, którego talent stawiany jest na równi z mozartowskim, składa niezwykły hołd patronce muzyki św. Cecylii, dając wyraz swego kunsztu, wirtuozerii i ogromnej inwencji. W wykonaniu wezmą udział muzycy z całej Polski wchodzący w skład chóru i orkiestry Zespołu Muzyki Dawnej DILETTO. Całość poprowadzi dyrygent Anna Moniuszko.