Warsztat Filmowy 
Warsztat ma na celu przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji krótkiej etiudy filmowej. W trakcie zajęć teoria będzie przeplatała się z praktyką. Uczestnicy poznają plany filmowe, aspekty przysłony, migawki, iso czy rozpiętość ogniskową obiektywów. Nauczą się jak poprawnie komponować ujęcie filmowe, jak zmieniać głębię ostrości czy osiągnąć pożądaną stabilizację obrazu. Kilka jednostek ćwiczeniowych zostanie też poświęconych możliwościom nagrywania dźwięku na kamerę oraz mikrofony zewnętrzne), a także podstawowym aspektom filmowej postprodukcji (montaż). Na zaliczenie zajęć uczestnicy w grupach będą musieli wymyślić, nakręcić i zmontować krótką etiudę filmową.

Biogram:
Tomasz Adamski – pracownik Wydziału Pedagogiki i psychologii oraz Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki. Zainteresowania naukowo badawcze związane są z kulturoznawstwem, nauką o sztuce, filmoznawstwem, a na poziomie bardziej szczegółowym z kinematografią skandynawską, a szczególnie kinem szwedzkim. Jestem również autorem wielu filmów realizowanych w Polsce i zagranicą (m.in. Sudan Południowy, Turcja, Kazachstan, Rosja, Gruzja, Stany Zjednoczone, Białoruś, Łotwa, Litwa).Jestem również animatorem kultury związanym z białostockim środowiskiem filmowym, jak również autorem licznych prelekcji popularyzujących wiedzę filmoznawczą oraz artykułów naukowych związanych z tą tematyką.