Sobotę nasi Seniorzy spędzili w przestrzeni historycznej z prof. dr hab Ewlirą Kryńską. Tematem wykładu było: ,,Budowanie podstaw polskiej państwowości w różnej przestrzeni politycznej XX wieku – na przykładzie działalności
Polskiego Białego Krzyża i kobiet - żołnierzy skazanych za patriotyzm".